19
Oct

2009-ZA NRU-00568 "Mooi Oog Groblersdal Cock"

Pa van: 2013-ZA OERF-09879:
**Wenner
**1ste/71d Klub, 7/1070d OERF, 809km, 1034mpm Kenhardt 2015
**8ste/57d Klub, 80ste/923d OERF,  761km, 1099mpm Upington 3 2015
**2e/40d Klub 60ste/910d OERF Fed, 671km, 855mpm Noupoort 1 OPE 2014 (Op double up van 836km, 1286mpm wedvlug die vorige week)

19
Oct

2012-ZA GPU-9600 "Drapa Hen"

19
Oct

2013-ZA GPU-06544 "Carlie"

19
Oct

2013-ZA-53960 "All Aces"

9
Oct

2014-ZA OERF-03948 "Yster"

Seker een van die beste duiwe wat ek al gerace het.

9
Oct

2007-ZA SWF/K-813 "Mealie Staf Van Reet Hen"

9
Oct

2008-ZA NK-12324 "Sally"

9
Oct

2008-ZA NK-10008 "Sher"

9
Oct

2008-ZA NK-10032 "Sasha"

9
Oct

2008-ZA THU-12323 Sahara

Pages

Subscribe to Duiweboer RSS